Etiket: devrim

Libya İç Savaşı

15 şubat, Libya’nın Bingazi şehrinde bir avukat tutuklandı. Adı Fethi Terbil rejim karşıtıydı. Bingazi de tutulduğu yerde insanlar toplandı ve Fethi Terbil’in bırakılmasını istiyordu. Toplanan insanlara polis sert müdahale etmesi olayları yatıştırmak yerine daha da artırdı 80-90 kişi bir anda 600-700 kişi oldu. Olaylar bir anda Doğu Libya’ya ardından Güney Libya’ya sıçradı. Polis’in sert müdahalesinin […]

Milner Komisyonu ve Mısır’ın Özgürlüğü

1.dünya savaşı sonrası dünya açısından ağır bir yıkım olmuştu. Bu olumsuz ortamdan Mısır’da payına düşeni aldı. Ülke ekonomisi durdu halk kıtlıkla karşı karşıya geldi. Bu olayların üzerine bir grup Mısırlı politikacı Paris konferansına Mısır’ı temsil etmek için İngiltere Kahire temsilcisine başvurdu. İngiltere başvuruyu reddetti ve başvuruyu yapan Mısırlı politikacıları tutukladı. Bu olayın üzerine Mısırlı halk […]

1919 Mısır Devrimi

Mısır’da 1. Dünya Savaşının getirdiği tam bir kaos ortamı vardı. Savaş memurları, kentte yaşayan insanları ve Mısırlı köylüleri ciddi derecede etkilemişti. Mısır o dönemde İngiliz himayesindeydi ortamdan rahatsız olan bir grup eğitimli aydın sorunları dile getirmeye başlamıştı. Mısırlılar ve İngilizler arasındaki çatışma çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Kasım 1918’de Wilson ilkelerini on ikinci maddesini(Osmanlı’da yaşayan uluslara […]

Siyasal İslam’ın Sonu

Siyasal islam Batı Dünyasının, Doğu Medeniyetleri üzerinde egemenlik kurduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda Müslüman kesimin bir yükseliş veya çıkış kapısı olarak görülmüştür Siyasal İslam. Gitgide ortaya çıkan halkı yöneten elitlerle toplum arasındaki adaletsizliğe tepki olarak doğmuştur. Siyasal İslamın yükselme sürecinde Yugoslavya’nın dağılması ve orada yaşanan Bosna ve Kosava katliamları ardından Afganistan ve […]

Back To Top