Etiket: ARAŞTIRMA

İslam Dünyasında Tartışma Yaratan Tablo

Mihrap, Osman Hamdi Bey tarafından 1901 yılında yapılmıştır. Aynı yıl Berlin’de bir sergide gösteriliyor. Osman Hamdi’nin bütün eserlerini inceleyen Mustafa Cezar, bu tablonun isminin belli olmadığı için Mihrap adını vermiştir. Bu resim, İslam’ın kutsal mekanı Mekke’ye bakan nişe, sırtı mihrapa dönük bir “rahle” (Kuran okuma desteği) üzerinde oturan genç bir kadını tasvir ediyor. Başı açık […]

Doğa Finans Dünyasını Korkuttu

Doğal Dünya alarm veriyor. Çevre kirliliği, okyanuslardaki plastikler, orman yangınları vs. finans, bankacılık ve küresel ekonomi tehdit altında. Dünya’daki bütün ekonomiler ve ekonomik faliyetler su, orman ve hava gibi doğal olaylara bağlıdır. Örneğin bir otomobil üreticisinin suya ihtiyacı vardır ki fabrikalarına parça gönderebilsin. Tarım ekonomisi direkt olarak doğaya bağlıdır. Anlayacağınız o ki doğada yaşanan ani […]

Modern Olan ve Modern Olmayan

Modernlik her zaman toplumların ulaşmak istediği bir nokta olmuştur. 18 yüzyıldan itibaren Avrupalı ve Amerikalı düşünürler bazı toplumları modern medeniyet seviyesine ulaşmış, bazı toplumları da modernlik noktasına ulaşamamış olarak ayırmaya başladı. Onlar açısından modernlik Avrupa gibi olmalıydı. Modernlik Avrupalılar açısından bilime, dine değil sekülerizme ve özgürlüğe inanmaktı. Onlara göre toplumların modern olması Avrupa medeniyetini taklit […]

Siyasal İslam’ın Sonu

Siyasal islam Batı Dünyasının, Doğu Medeniyetleri üzerinde egemenlik kurduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda Müslüman kesimin bir yükseliş veya çıkış kapısı olarak görülmüştür Siyasal İslam. Gitgide ortaya çıkan halkı yöneten elitlerle toplum arasındaki adaletsizliğe tepki olarak doğmuştur. Siyasal İslamın yükselme sürecinde Yugoslavya’nın dağılması ve orada yaşanan Bosna ve Kosava katliamları ardından Afganistan ve […]

Modern Avrupa ve Reform Hareketi

Avrupa tarihi açısından büyük bir öneme sahip reform hareketi. 16. yüzyılda tüm Avrupayı etkisi altına almıştır. Reformun baş kahramanı filozof Martin Luther’dir. Luther Roma’ya ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette Papalığın yaşadıkları aşırı lüks ve zevkler dikkatini çekmiş, Papa’nın Hristiyanları kandırdığını fark etti. Roma’dan döndükten sonra Katoliklere karşı büyük bir isyan başlattı. Bu isyan sayesinde Avrupa’nın gelişmesindeki […]

Back To Top