Soğuk Savaşın Kontrol Noktası

İkinci Dünya savaşı bittikten sonra Almanya’nın batı kısmı her biri Fransa, İngiltere ve ABD’ye verilmek üzere üçe bölündü. Doğu kısmı ise SSCB’ye verildi. Başkent berlin ilk önce Doğu kısmında kaldığı için SSCB’ye verilmişti fakat sonra ülke nasıl bölündüyse başkentinde öyle bölünmesine karar verildi. Başkentin bu şekilde ayrılması bazı sorunlar ortaya çıkırıyordu ülkedeki insanların bölgede kolayca hareket etmesi devletler arasında sorun yaratıyordu. Bu sorunlara çözüm için ortadan duvar yapılmasına karar verildi.

Doğu Berlin ve Batı Berlin arasındaki göç sorunu SSCB devleti açısından büyük sorun yaratıyordu. SSCB’den insan göçleri, bölgedeki ajanlık hareketleri aradaki gerginliği artırıyordu. SSCB’nin Almanya Sanşölyesi aradaki geçişleri ve güvenliği kontrol altına almak için Stalin’e araya duvar yapılması teklifinde bulundu. Stalin teklifi onaylamasından sonra inşaata başlandı. Duvar yapılırken bazı noktala kontrol noktaları yapılması kararlaştırıldı. Bir gün ABD’li bir diplomatın konser için sınırı geçmesi neredeyse üçüncü Dünya Savaşını başlatıyordu.

Tarihler 27 Ekim 1961’de kontrol noktasında 10 Sovyet 10 ABD’li tank karşı karşıya geldi. Herkes bir üçüncü dünya savaşının çıkmasından korkuyordu. İki taraf arasında çıkacak olan savaşta nükleer ve hidrojen bombalarının kullanılması Dünya açsından felaketle sonuçlanaktı. Kontrol noktasındaki güç gösterisinin sona ermesi için her iki taraf açısından yenilgi olmaması için tankların birer metre geriye gitmelerine karar verildi. Böylece eşitlik sağlanacaktı.

Sonuç olarak kontrol noktasında atılacak bir mermi felaketle sonuçlanırdı. Başkan Kennedy’nin yapmış olduğu diplomasi hareketi başarı ile sonuçlandı. Soğuk Savaşın baş aktörleri anlaşmış, iki tarafda itibar kaybına uğramaması sağlanmıştı.

Back To Top
%d blogcu bunu beğendi: