Orta Doğu Ülkesi Olarak Ürdün

Haşimi Krallığı olarak da bilinmektedir. Arap ve Orta Doğu ülkelerinin en önemlilerindendir. Başkenti Amman’dır. Ülkenin komşuları Suriye, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan ve Irak bulunmaktadır. 10 milyon nüfusu vardır. Ayrıca krallık ile yönetilir. Ülkenin kralı 2. Abdullah’dır. Nüfusunda çok sayıda göçmen bulunmaktadır. Mültecilerin çoğu Filistin göçmenleridir. Filistin göçmenleri 1967’den beri Ürdün’e yerleşmişlerdir. Daha sonra Suriyeli ve Iraklı göçmenlerde Ürdün’e yerleşmişlerdir. Ülkenin kendi iç dinamiğinde kabile yaşantısı vardır. Haşimi ailesi de bir kabiledir.

Haşimi ailesi soyu tarihi olarak geçmişe dayanmaktadır. Soyları Hz. Muhammed’e kadar gitmektedir. Soylarının peygamberden gelmesi Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın koruyucusu olduklarını iddia etmektedirler. Ayrıca Suudiler aileyi 1920 yılında ülkelerinden kovması sonrası Ürdün’e yerleşmişler. Filistinliler ülke üzerinde hak iddia etmekte. 1970’de Filistinli gerillalar Kral Hüseyin’e suikast düzenlemiştir.

Ekonomi açısından Ürdün pek parlak değildir. Bölgedeki istikrarsızlık ülkeyi derinden etkilemekte. Denize olan kıyısı çok azdır. Ülkedeki tek liman Akabe limanıdır. Bu limanında başkente olan uzaklığı ve bölge ülkelerle olan çekişmeler kullanımını zorlaştırmakta. Ülkedeki tarım yetersiz gelmekte, bu yüzden gıda ithal etmektedir. Ülkede büyük bir enerji kaynağı sorunu vardır. Ülke çoğu enerjiyi ithal etmekte. İhracat durumu belli başlı madenler ve tekstil ile sınırlıdır.

Ülkedeki işsizlik, bölgedeki istikrar sorunu, yüksek dış borç ve mülteci sorunu devletin yönetilmesini zorlaştırmakta. Halkın refah düzeyinin düşük olması ayrıca ekmek, akar yakıt gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar kitlesel protestolara sebep oldu. Bölgede son zamanlarda İsrail ile olan işbirliği ilgi çekici. Ürdün’ün su ihtiyacı ve doğal gazı satışını komşusu İsrail karşılıyor. Halk tarafından hoş karşılandığı pek söylenemez.

Halkın istekleri Kral Abdullah’ın başını ağrıtmakta. Halkın isteklerine bazen cevap verilirken bazen de bastırılmakta. Hükumetin en önemli görevi bölgedeki terörizm ve istikrarsızlıktan ülkeyi uzak tutmak. Özellikle askere alımlarda çok dikkat edilmekte.

Sonuç olarak Ürdün iç ve dış politikada denge politikası gütmekte. Ülkenin jeopolitik konumu gereği bunu uygulaması oldukça mantıklı. Fakat içeride yapılan politika halkı germekte. Bu politikaların başarıya ulaşmasını veya ulaşamamasını zaman gösterecek.

Back To Top
%d blogcu bunu beğendi: