Dünya Tarihi: Evrim

İnsanlık tarihi hep merak konusu olmuştur. Merak konusu olan bu tarih ‘‘Homo Sapiens” topluluğunun ortaya çıkışı ile başlar. Homo Sapiens çok ağır işleyen bir evrim sonucu oluştu. Bundan milyon yıl önce Afrika savanlarında başlayan süreç günümüzde devam ediyor. Sürecin çok uzun yıllar sürmesi tarih araştırmaları açısından ilk noktayı karmaşık hale getirmektedir. İnsan ve maymun DNA’ları ve kan proteinleri 8 veya 6 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülmektedir. Bu tarihlerden çok az sayıda fosil kaldığı için araştırmalar kısıtlı ilerliyor. Örneğin bu tarihlerden Sahelanthropus tchadensis 7-6 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanlığın ilk atası 7 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Bu tarihlerden kalan fosiller ayakları üzerinde hareket edebilmekteydi. 4 ve 2 milyon yıl önce Australopithecine türleri yaşadı. Maymun benzeri tür ağaçlarda yaşmaya devam ediyordu. Bu tür için en önemli nokta alet kullanabiliyor olmaları. Bu tarihlerde türlerin sert bitkileri yemek için iri çeneleri ve dişleri vardı. Ayrıca bu tarihlerde yaşamış olan bazı fosillerin kemik yapıları incelendiğinde protein yönünden aşırı zengin olduğu gözlemlendi, bu durum bazı türlerin et tüketimi fazla olduğu düşünülmekte. Et obur tür olarak Homo rudolfensis gösterilebilir.

Zaman ilerlemeye devam ederken türlerin bazıları hayatta kalamadı. Homo habilis gibi türler diğer türlere göre yaşamlarını devam ettirdi. Tarihler 1.2 milyon yıl önceye geldiğinde Homo habilis türü de yok oldu. Bu tarihlerde ortaya çıkan türler günümüz insanına daha çok benzemeye başladı. 1.8 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo ergaster ilk homin olduğu tahmin edilmekte. Bu tür artık düz bir yürüyüş tarzına sahipti ayrıca ağaca rahat ağaca tırmanma özelliği yitirilmeye başlandı. Bu tarihlere çok yakın bir dönemde Afrika bölgesi dışında ilk insan türü keşfedildi. Gürcistan’da Homo georgicus 1.7 milyon yıl önce ortaya çıktı. Yine bu tarihlere yakın dönemlerde Çin, Endonezya gibi ülkelerde Homo erectus türü yaşadı. 2-1 milyon yıl önce yaşayan türlerde benzerlikler çok olsa da yaşanılan ortamların farklılığı ve tüketilen yiyeceklerin farklılığı türlerin evriminde önemli rol oynadı. Farklı bölgelerde yaşamak farklı rekabet ortamlarının oluşmasını sağladı bunun yanı sıra farklı yeteneklerin oluşmasını sağladı. Avrupa’da aynı tarihlerde Homo antecessor evrimini devam ettiriyordu. Bu tür İspanya ve İtalya bölgelerine yayılmışlardı. 600.000 yıl öncesine geldiğimizde Avrupa’da Homo heidelbergensis çok geniş alanları kontrol ediyordu. 700.000-600.000 tarihleri arasında ateş keşfedildi ve kontrol altına alınmaya başladı. Bu tarihlere son olarak Dünya’nın kutuplarının manyetik alanları günümüze benzemeye başladı.

Tarihler 350.000 yıl öncesine geldiğinde insanlık Dünya’nın birçok bölgesine bu tarihlerde ulaşmaya başlamıştı. Doğu Asya’da Homo erectus hakimiyeti devam ediyordu, Avrupa’da Homo neanderthalensis hakimiyeti vardı. Neandertaller, Homo heidelbergensis‘den evrimleşti çok iyi avcılardı ayrıca yeteneklerini inanılmaz derece iyi kullanan bir türdü. Ayrıca bu tarihlerde türlerin iletişim yönelimleri olduğu anlaşılmakta. 280.000 yıl önce renkler keşfedildi daha sonra İsrail’de bulunan üzeri şekilli taşlar ilk sanat buluntuları oldu. Tüm günümüz insanlığın ilk atası 200.000 yıl önce Afrika’da yaşadığı düşünülüyor. Etiyopya’da bulunan 160.000 yıl öncesine ait günümüz insanı gibiydi. Bu ilk ya da alt tür homo sopiens idaltu‘dur. 74.000 YÖ Endonezya’da büyük bir volkanik patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda ”volkanik kış” oluştu. Çoğu tür bu tarihlerde yok oldu. İnsanlık 74.000 yıl önce arabistan yarım adasından ayrılarak Avrasya bölgesine ulaştığı daha sonra Batı Asya’ya doğru yayıldı. İnsanlık artık teknoloji açısından hızla gelişmeye başladı. Yeni silah ve av aletleri kullanılmaya başladı. 40.000 yıl öncesinde Homo sapiens Avustralya kıtasına geçti. Bu bölgeye geçişte deniz araçları kullanıldığı düşünülüyor. İnsanlık 80.000 yıl öncesinde bot ve sal gibi su araçları kullanmaya başlamıştı.

21.000-18.000 yıl öncesinde son buzul çağ yaşandı. Bu tarihlerde ortam şartlarına ayak uyduramayan birçok tür yok oldu. Ortam şartlarına ayak uyduran neslini devam ettirirken bunun yanında kumaş kullanımı gibi yeni özellikler geliştirildi. 17.000 yıl öncesinde buzul çağ sona erdi ve Dünya hızla ısınmaya başladı. Dünya’nın ısınması göllerin oluşması, büyük çayırların oluşmasını sağladı. Bu tarihlerde tarım çok hızlı gelişti, kurak ve soğuk dönem insanlığı tarıma yöneltti. Artık insanlık tarıma yönelmiş ve hayvanları evcilleştirmeye başladı.

Back To Top
%d blogcu bunu beğendi: