Kategori: Genel

Modern Olan ve Modern Olmayan

Modernlik her zaman toplumların ulaşmak istediği bir nokta olmuştur. 18 yüzyıldan itibaren Avrupalı ve Amerikalı düşünürler bazı toplumları modern medeniyet seviyesine ulaşmış, bazı toplumları da modernlik noktasına ulaşamamış olarak ayırmaya başladı. Onlar açısından modernlik Avrupa gibi olmalıydı. Modernlik Avrupalılar açısından bilime, dine değil sekülerizme ve özgürlüğe inanmaktı. Onlara göre toplumların modern olması Avrupa medeniyetini taklit […]

Milner Komisyonu ve Mısır’ın Özgürlüğü

1.dünya savaşı sonrası dünya açısından ağır bir yıkım olmuştu. Bu olumsuz ortamdan Mısır’da payına düşeni aldı. Ülke ekonomisi durdu halk kıtlıkla karşı karşıya geldi. Bu olayların üzerine bir grup Mısırlı politikacı Paris konferansına Mısır’ı temsil etmek için İngiltere Kahire temsilcisine başvurdu. İngiltere başvuruyu reddetti ve başvuruyu yapan Mısırlı politikacıları tutukladı. Bu olayın üzerine Mısırlı halk […]

1919 Mısır Devrimi

Mısır’da 1. Dünya Savaşının getirdiği tam bir kaos ortamı vardı. Savaş memurları, kentte yaşayan insanları ve Mısırlı köylüleri ciddi derecede etkilemişti. Mısır o dönemde İngiliz himayesindeydi ortamdan rahatsız olan bir grup eğitimli aydın sorunları dile getirmeye başlamıştı. Mısırlılar ve İngilizler arasındaki çatışma çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Kasım 1918’de Wilson ilkelerini on ikinci maddesini(Osmanlı’da yaşayan uluslara […]

Osmanlı Neden Almanya’nın Yanında Yer Aldı?

Dünya savaşı başladığında Osmanlı İmparatorluğu ittifak arayışına girdi. Savaşa yaşanırken gruplar şöyleydi: İngiltere, Fransa ve Rusya 1917’den sonra ABD itilaf devletlerini; Almanya, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu da ittifak devletlerini oluşturuyorlardı. Diğer devletlerde bu ittifaklar çevresinde toplanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun ittifak devletlerine girmesinin birçok sebepleri vardı. Bunlar: Osmanlı’nın önemli düşmanlarından Rusya’nın itilaf devletlerinin arasında bulunmasıydı. Almanya’nın Osmanlı […]

Siyasal İslam’ın Sonu

Siyasal islam Batı Dünyasının, Doğu Medeniyetleri üzerinde egemenlik kurduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda Müslüman kesimin bir yükseliş veya çıkış kapısı olarak görülmüştür Siyasal İslam. Gitgide ortaya çıkan halkı yöneten elitlerle toplum arasındaki adaletsizliğe tepki olarak doğmuştur. Siyasal İslamın yükselme sürecinde Yugoslavya’nın dağılması ve orada yaşanan Bosna ve Kosava katliamları ardından Afganistan ve […]

Ortadoğu ve Türkler

İslam Ortadoğu bölgesine yerleştikten sonra batı ve Orta Asya bölgelerine fetih hareketleri başladı. Bu fetih hareketleri sırasında halklar arasında kaynaşma başlamış oldu. 10. yüzyılda, Orta Asya’dan satın alınan ve esir olan Türkler muhafız birimlerine, savaş komutanlarına köle olsunlar diye Ortadoğu bölgesine getirilmişlerdir. Köle Türki askerlere Memlük deniliyordu. Halife ve savaş komutanları köle Türk askerlerini seçmelerinin […]

Modern Avrupa ve Reform Hareketi

Avrupa tarihi açısından büyük bir öneme sahip reform hareketi. 16. yüzyılda tüm Avrupayı etkisi altına almıştır. Reformun baş kahramanı filozof Martin Luther’dir. Luther Roma’ya ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette Papalığın yaşadıkları aşırı lüks ve zevkler dikkatini çekmiş, Papa’nın Hristiyanları kandırdığını fark etti. Roma’dan döndükten sonra Katoliklere karşı büyük bir isyan başlattı. Bu isyan sayesinde Avrupa’nın gelişmesindeki […]

Ebulfez Elçibey Kimdir?

1938 senesinde Nahçıvan’ın Keleki köyünde doğmuştur. Babası İran Azerilerinden Kadirkulu Bey, Annesi Mehrinisa Hanım’dır. Babası 2. Dünya Savaşına katılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. 1957 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı okumuştur. 1963-1964 yıllarında Mısır’da tercümanlık yapmıştır. 1970’te Azerbaycan, SSCB altında bulunuyordu Elçibey ülkesinin bağımsızlığı için çalışmalara başladı. 1975’te Milliyetçilik sebebiyle hapis yatmıştır. […]

G-20 Dünyası

AB, ABD Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye. Dünya ekonomisinin en büyüklerin toplandığı gelecek için önemli kararlar aldığı oluşum. Dünya nüfusunun yüzde %70’i Uluslararası ticaretin yüzde %75’i Dünya ekonomisinin yüzde %85’i 1999 yılındaki Köln zirvesinde yeni dayanışma grubu oluşturulmasına karar […]

Meritokrasi Nedir?

İlk okul tarih derslerinde öğrendiğimiz bir şey vardır Osmanlı’da devşirme sistemi vardı. Osmanlı fethettiği topraklardaki genç, yetenekli çocukların devşirilip iyi bir eğitimden geçirildikten sonra asker, bürokrat gibi konumlara getirilirdi işte bu meritokrasi örneğidir. Meritokrasi temeli liyakata dayanır. Yönetim üstün özelliklerinin olduğu düşünülen kişiler tarafından yapılmaktadır. Kısaca kendini bilgi ve yetenek olarak geliştirirsen yükselebilirsin. Kesinlikle torpil […]

Back To Top